PTTK Otwock - powrót na stronę główną
2016
Strona główna
Strona główna KT "Grodno"
Regulamin Klubu
Członkowie
"Kalendarium zdarzeń"
Planowane imprezy
Korespondencja
Za nami...
Kolejne wspomnienia
Galeria klubu
Archiwum
Strona przeznaczona na listy otwarte od i do członków i Zarządu Klubu dot. spraw mieszczących się w ramach pozostałych zakładek jak i wykraczających poza nie. Udostępniamy ją także wszystkim zainteresowanym jako forum dyskusyjne na tematy turystyczne.

Zapraszamy do korespondowania. Adresy do członków Zarządu KT "Grodno":

Andrzej  owiub@il.pw.edu.pl     Maciej  m.jakubowski@interia.eu     Monika  monika_kania@poczta.fm

Odpowiedź.

Od dnia 5 maja 2014 r. jest odpowiedź Zarządu Oddziału PTTK w Otwocku udzielona Klubowi Turystycznemu "Grodno" w związku z zapytaniem o rezultaty zgromadzenia członków PTTK w siedzibie Oddziału w dniu 28 grudnia 2013 r. (członkowie Klubu działającego w strukturze Oddziału zwrócili się 20 lutego br. listem poleconym o wyjaśnienia w kwestiach dot. statutowych praw członków stowarzyszenia i w związku z niepodjęciem listu przez adresata upubliczniali jego treść w dniach 1.04-5.05.2014 r. w witrynie internetowej Oddziału):

1. Zarząd Oddziału przyznał, że wystąpiły uchybienia proceduralne w zawiadamianiu członków Klubu Turystycznego "Grodno" o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału na dzień 28.12.2013 r.

2. Brak powiadomienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału (Przewodniczącego Klubu Turystycznego "Grodno") "o Zebraniu Zarządu Oddziału na którym podjęto decyzję o Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału był spowodowany tylko i wyłącznie niedopatrzeniem i natłokiem innych spraw niezbędnych do załatwienia a bardzo istotnych dla funkcjonowania Oddziału".

3. Zabrakło czasu na szerszą konsultację wśród członków Oddziału tematyki związanej z rozwiązaniem Oddziału, a decyzja o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu została wymuszona "dynamicznie rozwijającą się sytuacją".

4. Zarząd Oddziału uznał, że Nadzwyczajny Zjazd Oddziału nie odbył się ze względu na brak w nim uczestnictwa szerszego grona członków Oddziału.

5. Zarząd Oddziału nie widzi przeciwwskazań dla dalszego funkcjonowania Klubu w ramach otwockiego Oddziału PTTK.


2011-12-30 Zarząd Klubu:
Informujemy:
1. Zarząd Klubu Turystycznego "Grodno" przyjmuje zgłoszenia propozycji imprez w 2012 r., które zostaną wpisane do Kalendarza imprez Oddziału PTTK w Otwocku.
2. W 2012 r. składki PTTK dla członków Klubu Turystycznego "Grodno" na mocy porozumienia z Zarządem Oddziału PTTK w Otwocku pozostają bez zmian i wynoszą: normalna 19 zł, ulgowa 10 zł, tj. wyłącznie w wysokości części składki organizacyjnej odprowadzanej do Zarządu Głównego PTTK. Należy ją wpłacić do 31 marca br. Czytaj również pkt. 5 w poprzedniej korespondencji.

2011-11-17 Zarząd Klubu:
Informujemy o rezultatach Walnego Zebrania członków Klubu Turystycznego "Grodno", które odbyło się w dniu 6 listopada 2011 r. w Otwocku:
1. Walne Zebranie przyjęło sprawozdania Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu za okres od 27.10.2007 r. do 6.11.2011 r.
- w trakcie kadencji nie dokonano zmian w składach Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu
- sklasyfikowane zostały 23 imprezy turystyczne zorganizowane przez Klub oraz odnotowano aktywny udział Klubu w imprezach organizowanych przez inne podmioty
- w trakcie kadencji członkostwo w Klubie wygasło 10 osobom, a wstąpiło do Klubu 8 nowych członków
2. Walne Zebranie uchwaliło nowy Regulamin Klubu oraz Regulamin wyboru władz w KT "Grodno".
3. Zostały wybrane nowe władze Klubu na 6 kadencję:
Zarząd Klubu w składzie:
Przewodniczący Klubu - Andrzej Oniszczuk
Wiceprzewodniczący Klubu - Maciej Jakubowski
członek Zarządu - Monika Kania
Komisja Rewizyjna Klubu w składzie:
Przewodnicząca - Sylwia Jakubowska
członkowie - Paweł Kania, Przemysław Serkowski
4. Postanowiono, że zwieńczeniem obchodów 20-lecia KT "Grodno" będzie wydanie okolicznościowej płyty DVD. Przyjęto koncepcję zawartości płyty, jej projekt graficzny i zatwierdzono zespół redakcyjny.
5. Od 2010 r. obowiązują w Klubie oprócz składek PTTK wpłaty roczne w wysokości 6 zł od każdego członka Klubu na rok kalendarzowy. Nr rachunku bankowego dla wnoszenia składek i wpłat:
41 1140 2004 0000 3102 0956 5500
6. Zachęcamy do zdobywania odznaki ZOT PTTK (Zostań Otwockim Turystą PTTK), której pomysł narodził się w KT "Grodno" i został przyjęty przez Oddział PTTK w Otwocku - http://otwock.pttk.pl/zotpttk .

2010-01-28 Zarząd Klubu:
Informujemy:
1. Zarząd Klubu Turystycznego "Grodno" przyjmuje zgłoszenia propozycji imprez w 2010 r., które na początku lutego br. zostaną wpisane do Kalendarza imprez Oddziału PTTK w Otwocku.
2. W 2010 r. składka PTTK normalna dla członków Klubu Turystycznego "Grodno" na mocy porozumienia z Zarządem Oddziału PTTK w Otwocku pozostaje bez zmian i wynosi 19 zł, tj. wyłącznie w wysokości części składki organizacyjnej odprowadzanej do Zarządu Głównego PTTK. Należy ją wpłacić do 31 marca br.

2008-05-27 Monika napisała:
Cześć Andrzeju,
trochę spóżniliśmy się ze zgłoszeniem na niedzielną imprezę, ale miałam nadzieję, że nas jednak nie wyrzucicie:-))) Bardzo byśmy chcieli się z Wami w końcu spotkać, nie wiem jednak, czy uda nam się ósmego, bo tak sie pechowo składa, że (...). Dam jeszcze znać co i jak do końca tygodnia.
Tymczasem wyślij mi proszę nr konta, chciałabym zapłacić zaległe składki, bo bardzo mi ciążą:-)  Byłabym Ci też zobowiązana, jeżeli podałbyś mi dokładną kwotę, bo już mi się wszystko pomieszało i nie pamiętam co, ile i za jaki okres, ani gdzie to miałam policzone.
(...)
Monika

2008-05-28 Zarząd Klubu odpowiada:
Przypominamy i informujemy:
1. Ostatnie Walne Zebranie członków Klubu Turystycznego "Grodno" (27.10.2007 r.) zniosło od 2008 r. klubowe składki członkowskie jako takie, zastępując je dobrowolnymi wpłatami i pozostawiając wysokość oraz termin takich wpłat w indywidualnej gestii członków Klubu.
2. Członkowie Klubu należący do PTTK opłacają składki organizacyjne na ogólnych zasadach ustalanych przez Zarząd Główny PTTK - w terminie do 31 marca każdego roku. W 2008 r. składka PTTK normalna dla członków Klubu Turystycznego "Grodno" na mocy porozumienia z Zarządem Oddziału PTTK w Otwocku wynosi 19 zł, tj. wyłącznie w wysokości części składki organizacyjnej odprowadzanej do Zarządu Głównego PTTK.
3. Zarząd Klubu udostępnia następujący nr rachunku bankowego dla zapłaty składek i dobrowolnych wpłat:
89 1140 2004 0000 3102 4721 9799


© PTTK Otwock, created by NESTO