PTTK Otwock - powrót na stronę główną
2016
Strona główna
Strona główna KT "Grodno"
Regulamin Klubu
Członkowie
"Kalendarium zdarzeń"
Planowane imprezy
Korespondencja
Za nami...
Kolejne wspomnienia
Galeria klubu
Archiwum

Monika Kania ‑ członek Zarządu

501 039372 monika_kania@poczta.fm

Andrzej Oniszczuk ‑ Przewodniczący

601 307239 owiub@il.pw.edu.pl

Maciej Jakubowski ‑ Wiceprzewodniczący

731 355553 m.jakubowski@interia.eu

Zapraszamy na imprezy Klubu Turystycznego "Grodno" w 2017 r.


Walne Zebranie członków Klubu Turystycznego "Grodno" opowiedziało się za zorganizowaniem zlotu turystycznego z okazji przypadającej w dniu 1 czerwca 2016 r. 25 rocznicy powstania Klubu - w Górach Sowich, miejscu jego narodzin.

Zarząd Klubu w dniu 19 kwietnia 2016 r. przyjął założenia logistyczne zlotu:

Z uwagi na kalendarz roku 2016 zlot będzie organizowany w terminie oznaczonym datami: 26 maja 2016 r. (Święto Boże Ciało, Dzień Matki) i 5 czerwca 2016 r. (pierwsza niedziela czerwca). Od 27 kwietnia do 4 maja br. Zarząd Klubu przyjmuje telefonicznie lub pocztą elektroniczną deklaracje chęci uczestniczenia w zlocie wraz z podaniem preferowanych dokładnych terminów udziału uczestnika w zlocie. W dniach 5-12 maja br. (na ok. 2 tygodnie przed zlotem) zostaną podjęte szczegółowe uzgodnienia z deklarującymi udział w zlocie, tj. rezerwacje noclegów (w terminie majowym rozważany jest obiekt typu pensjonat, a w terminie czerwcowym obiekt ze zniżkami PTTK) i program pobytu (turystyczny i okolicznościowy).

Zgłoszenia uczestników bez zachowania powyższych terminów nie będą wiążące dla Zarządu Klubu, a udział w zlocie nadal będzie możliwy w trybie indywidualnego zorganizowania pobytu.


Zarząd Klubu pozostaje otwarty na inne formy uczczenia jubileuszu 25-lecia Klubu Turystycznego "Grodno" oraz na propozycje dalszych imprez w 2016 r.


Z naszych dziejów.

*********
28-29 listopada 2015 r. zlot sprawozdawczo-wyborczy KT "Grodno"

********


Zlot jubileuszowy 20-lecia KT "Grodno" - 11-13.06.2011 r.
kliknij

ZAPRASZAMY do "Galerii klubu"


5-6 listopada 2011 r. zlot sprawozdawczo-wyborczy KT "Grodno"
kliknij

(z wydarzeń roku jubileuszowego)

*******

Dotychczas zarejestrowane na koncie Klubu Turystycznego "Grodno" znaczące indywidualne uprawnienia i wyróżnienia: przodownik turystyki górskiej PTTK - nr leg. 6416, Górska Odznaka Turystyczna (GOT) "Za Wytrwałość" - Nr 3223, Odznaki KORONA  SUDETÓW - nr 191, nr 192 i nr 384.

(ao)

******

"W pierwszej połowie 2004 r. Zarząd Klubu przeprowadził akcję zmiany przynależności w strukturze PTTK: 21.02.2004 r. Klub przestał być członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w związku z samorozwiązaniem Oddziału Mokotowskiego PTTK im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie przez IV Nadzwyczajny Zjazd Oddziału, a po przeprowadzeniu konsultacji z członkami Klub przystąpił z dniem 1.06.2004 r. do Oddziału PTTK im. M. E. Andriollego w Otwocku. 15 stycznia 2005 r. podczas Walnego Zjazdu Oddziału PTTK w Otwocku dwoje członków KT "Grodno" zostało wybranych do władz: Andrzej Oniszczuk został wiceprezesem Oddziału, a członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału została Ewa Rozenek-Oniszczuk."

(wyciąg ze Sprawozdania ustępującego Zarządu Klubu na zakończenie IV kadencji - 27.10.2007 r.)

*****

"Zarząd Oddziału PTTK w Otwocku w uznaniu dotychczasowej działalności turystyczno-krajoznawczej przyznaje Klubowi Turystycznemu "Grodno" Odznakę "Sympatyk Otwocka za Zasługi" - Otwock, 1 czerwca 2006 r."

(z treści legitymacji Odznaki)

****

"Łącznie zostało sklasyfikowanych 48 imprez ... Dominującą jest turystyka górska - 30 imprez, z tego 12 w Sudetach, 7 w Beskidach Wschodnich, 6 w Beskidach Zachodnich, 3 w Tatrach i na Podtatrzu, 2 w Górach Świętokrzyskich ... Łącznie we wszystkich sklasyfikowanych imprezach wzięły udział 742 osoby ..."

(wyciąg ze Sprawozdania ustępującego Zarządu Klubu na zakończenie II kadencji - 11.11.1999 r.)

 

***

"Mając na względzie pełniejszą realizację celów i form działania określonych w rozdz. II Regulaminu Klubu Turystycznego "Grodno" Rada Klubu postanawia na podstawie pkt. 4 rozdz. VI Regulaminu i w związku z pkt. 3 rozdz. I Regulaminu złożyć akces przystąpienia Klubu Turystycznego "Grodno" do Oddziału Mokotowskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wybór oddziału został spowodowany pełnieniem  od 15 marca 1997 r. przez przewodniczącego Klubu funkcji członka Zarządu Oddziału Mokotowskiego PTTK."

(z Akcesu przystąpienia Klubu do PTTK -  Kudowa-Zdrój, 5 kwietnia 1997 r.)

 

**

"Obóz w miejscowości Tresna nad Jeziorem Żywieckim w dniach 2-12 lipca 1991 r. Zrealizowane cele: 5 całodniowych wycieczek po Beskidzie Małym i Żywieckim dla zdobywania górskich odznak turystycznych (5 osób uzyskało wymagany limit punktów do zdobycia popularnej i małej brązowej GOT), wypoczynek nad J. Żywieckim."

(fragment z * SERWISU  INFORMACYJNEGO * o pierwszej imprezie Klubu)

*

Był rok 1991. W końcu kwietnia miał być rajd turystyczny z okazji XV-lecia ważnej organizacji. Nieudacznicy (przez grzeczność nie podajemy, ani nazwy, ani nazwisk) przesuwają obchody rocznicowe, bagatela, o ponad miesiąc. Zamieszanie. W efekcie niska frekwencja, zmarnotrawione fundusze ... Obecni na rajdzie Andrzej (lat 33) i Maciej (lat 23) w buncie przeciw takiemu stanowi rzeczy zakładają Klub Turystyczny "Grodno". Pomysł narodził się podczas zwiedzania piastowskiego zamku Grodno w Zagórzu Śląskim w dniu 1 czerwca 1991 r. i stąd bierze się nazwa klubu.   

(ao)


© PTTK Otwock, created by NESTO