PTTK Otwock - powrót na stronę główną
Menu
Strona główna
Centrum Informacji Turystycznej
Aktualności i ogłoszenia
Kalendarz imprez
Mapy i przewodniki
Szlaki
Krajoznawcze ABC
Konkursy
Galeria zdjęć
Historia oddziału
Archiwum
KONTAKT
Polecane linki
Koła i kluby
Klub Turystyczny "Grodno"
GRH "Front Wschodni"
Organizacje partnerskie
Członkowie wspierający
Instytucje współprac.

Statut Oddziału PTTK w Otwocku
uchwalony przez Zjazd Oddziału w dniu 16 lutego 2013 r. zostanie opublikowany po opracowaniu redakcyjnym.


Władze Oddziału PTTK w Otwocku wybrane na kadencję 2013-2017.


Zarząd Oddziału
 • PAWEŁ AJDACKI - PREZES
 • TOMASZ SKRZYPKOWSKI - WICEPREZES
 • ZBIGNIEW WILIŃSKI - WICEPREZES
 • JACEK JAROŃ - SKARBNIK
 • ROBERT WIŚNIEWSKI - SEKRETARZ
Zarząd

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
 • ANDRZEJ ONISZCZUK - PREZES
 • PIOTR HELT - WICEPREZES
 • JERZY CENTKIEWICZ - SEKRETARZ
Komisja rewizyjna

delegat na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK województwa mazowieckiego
 • PAWEŁ AJDACKI



10 listopada 2013 roku minie 50 lat od założenia oddziału.

Historia Oddziału

Otwock, miasto o nieprzeciętnych walorach uzdrowiskowych, wypoczynkowych i turystycznych, od początku swojego istnienia starał się wykorzystać te naturalne atuty. Okolice Otwocka z przepiękną przyrodą, bogatą historią i licznymi zabytkami, szczególnie nadawały się do rozwijania turystyki kwalifikowanej oraz turystyki młodzieżowej.

Takie formy wypoczynku były rozwijane przez PTT i PTK, a od 1950 r. przez PTTK, jednak żadna z tych organizacji nie miała w Otwocku swojego przedstawicielstwa. Dopiero grupka młodych zapaleńców, pracowników otwockich urzędów, z Gerardem Wołodźko, Teresą Dudzicką Donczewą i Leszkiem Węgrzeckim na czele, doprowadziła do powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Poparcia dla tej idei udzielił Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (za sprawą pracującego w nim Gerarda Wołodźki) oraz Kluby PTTK przy Jednostce Wojskowej nr 1391 w Celestynowie i przy Garnizonowym Klubie Oficerskim w Sulejówku.

Zjazd założycielski Oddziału odbył się 10 listopada 1963 r. Terenem działania nowej jednostki PTTK stał się powiat otwocki. Na początku swojej działalności Oddział kilkakrotnie zmieniał swoją siedzibę, z ul. Kmicica 3 na ul. Kruczą 2, a następnie na ul. Reymonta 53, na terenie tzw. wioski szwajcarskiej. Jednocześnie w tym samym czasie prowadzone były starania o pozyskanie od władz miejskich działki dla Oddziału PTTK w Otwocku. Były możliwe dwie lokalizacje, u zbiegu dzisiejszych ulic Matejki i Karczewskiej oraz przy ul. Warszawskiej 37a (dzisiaj 39). Ostatecznie na potrzeby Oddziału przekazana została działka przy ul. Warszawskiej.

Z chwilą uzyskania własnego terenu przystąpiono do budowy parterowego budynku, w którym miał mieć swoją siedzibę Zarząd Oddziału. Budynek został oddany do użytku w roku 1965 i pełni swoją rolę do dnia dzisiejszego. Z jego pomieszczeń korzystały: Zarząd Oddziału, BORT (Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego) oraz Komisje Statutowe. Znajdowała się tutaj również świetlica wykorzystywana na spotkania klubowe oraz wypożyczalnia sprzętu turystycznego.

Kolejni Prezesi Oddziału PTTK w Otwocku w kolejności chronologicznej to:
 • Leszek Węgrzecki
 • Teresa Dudzicka Donczewa
 • Stanisław Łukasiewicz
 • Maciej Kwiatkowski
 • Henryk Mazur
 • Bohdan Szymański
 • Krzysztof Joniewicz
 • Tadeusz Szymański (zastępował Krzysztofa Joniewicza do następnego zjazdu)
 • Jerzy Kudlicki 1992-2005
 • od 2005 r. Paweł Ajdacki

Od początku swojego istnienia Oddział rozpoczął intensywną działalność w zakresie popularyzacji turystyki kwalifikowanej. Organizowano liczne rajdy, zloty, złazy, wycieczki piesze i kolarskie w bliższe i dalsze okolice Otwocka. Cała działalność Oddziału oparta była na społecznym zaangażowaniu jego członków oraz społecznej pracy kadry programowej. Sztandarowymi imprezami z lat 60 tych i 70 tych były kuligi, rajdy narciarskie oraz rajd pieszy "Szlakiem walk 1 Armii WP" odbywający się rok rocznie w rejonie Radwankowa. Do ambitnych, aczkolwiek niezrealizowanych planów należały: budowa schroniska turystycznego na tyłach budynku Oddziału oraz stanicy wodnej nad jeziorem Rokola w Otwocku Wielkim.

Lata 80 te, to rozkwit działalności programowej Oddziału. Organizowane były liczne imprezy turystyczne: piesze, kolarskie, narciarskie, górskie itp. Najbardziej znanymi imprezami były:
- "Zlot Sympatyków Otwocka" organizowany od 1980 roku do chwili obecnej
- "Górski Rajd Otwockich Turystów" popularny GROT
- "Wędrówki Beskidzkie"
- "Operacja Dukielska"
- "Mały Maraton Pieszy" organizowany do dnia dzisiejszego
- "Rezerwaty Przyrody"
- "Rajd Miłośników Puszczy Kampinoskiej"
- "Wyprawa w nieznane"
- "Poznajemy piękno regionu otwockiego"
- "ASPiK"
- "ZIMnO" i wiele, wiele innych.
O sile i sprawności środowiska w latach 80 tych, świadczy fakt powierzenia przez ZG PTTK tutejszemu Oddziałowi organizacji w 1989 roku "Centralnych Finałów Turystycznych Imprez na Orientację". Oddział z powierzonego zadania wywiązał się wzorowo. Dodatkową atrakcją każdej imprezy organizowanej przez Oddział były znane w całym kraju, metalowe znaczki rajdowe, wręczane każdemu uczestnikowi.

W 1980 roku Zarząd Oddziału ustanowił Regionalną Odznakę Krajoznawczo Turystyczną "Sympatyk Otwocka", którą do 2003 roku zdobyło około 2300 osób. W następnych latach ustanowiono kolejne odznaki regionalne, takie jak "Rowerem przez Lasy Otwockie" i "Indywidualny Rajd Pieszy Dookoła Polski".

Od 1983 roku Zarząd Oddziału, przy wydatnej pomocy Urzędu Miejskiego w Otwocku, zaczął wydawać Informatory Turystyczne, przemianowane następnie na Informatory PTTK, które zawierały kompendium wiedzy na temat Oddziału, walorów turystycznych okolic Otwocka, regulaminy odznak, kalendarze imprez turystycznych i wiele innych informacji. Kryzys gospodarczy końca lat 80 tych i transformacja ustrojowa początku lat 90 tych, niekorzystnie odbiły się na działalności Oddziału, z którego odeszli znani i lubiani organizatorzy imprez. Zawieszono działalność BORT-u, zlikwidowano wypożyczalnię sprzętu turystycznego, ograniczono do minimum działalność statutową, w tym również została ograniczona liczba organizowanych imprez turystyki kwalifikowanej.

Jednak dzięki ogromnemu zaangażowaniu Prezesa Jerzego Kudlickiego oraz kilku innych działaczy, Oddział nie został zlikwidowany i prowadził nadal swoja działalność statutową w zmieniających się szybko realiach. Za swoją działalność w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa został w latach 80 tych wyróżniony przez Zarząd Główny Srebrną Honorową Odznaką PTTK, a przez Wydział Kultury, Kultury Fizyzcznej i Turystyki Urzędu Miasta w Otwocku, Odznaką za Upowszechnianie Turystyki na terenie miasta Otwocka. Dzisiaj otwocki Oddział ma już najgorsze chwile za sobą, szczęśliwie przetrwał najtrudniejsze lata transformacji ustrojowej. Obecnie cała działalność statutowa opiera się na działalności kadry programowej, z której najaktywniejsi to: Jerzy Kudlicki, Paweł Kowalczyk, Ewa Katarzyńska, Paweł Ajdacki, Zbigniew Wiliński, Tomasz Skrzypkowski, Jacek Jaroń, Urszula Zmorka, Paweł Tywoniuk.

Ta nieliczna grupka entuzjastów turystyki organizuje rokrocznie około 30 imprez z zakresu turystyki kwalifikowanej. Do najważniejszych rajdów organizowanych rok rocznie należą:
- "Otwocka Wyrypa" - impreza na orientację organizowana w lutym i zaliczana jako etap do Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Marszach na Orientację
- "Jura" - rajd pieszy organizowany w maju na terenach Jury Krakowsko Częstochowskiej
- "Po kwiat paproci" - impreza na orientację organizowana wspólnie z Celestynowskim Towarzystwem Kulturalnym w czerwcu
- "Mały Maraton Pieszy" - organizowany we wrześniu na dystansie 25 i 50 km
- "Burza nad Czarną" - rajd pieszy organizowany we wrześniu, uczestnicy przemierzają tereny związane z walkami 25 i 72 p.p. AK w 1944 r. na ziemi konecko opoczyńskiej
- "Zlot Sympatyków Otwocka" - impreza wielodyscyplinowa, organizowana w październiku zawsze w okolicach Otwocka.

Z inspiracji Pawła Ajdackiego prowadzona jest edycja Ogólnopolskiego Młodziezowego konkursu Krajoznawczo Turystycznego, skierowanego do młodzieży szkolnej z Otwocka i jego okolic "Poznajemy Ojcowiznę", w którym obecnie bierze udział około 130 uczniów, z 16 szkół z terenu Otwocka i okolic. Ważną działalność prowadzi również Pracownia Krajoznawcza, powstała z inicjatywy Pawła Ajdackiego na początku 1998 r., w której każdy zainteresowany uprawianiem turystyki kwalifikowanej, może uzyskać fachową poradę oraz zapoznać się z literaturą turystyczno-krajoznawczą. Ponadto członkowie Oddziału zajmują się utrzymaniem znakowanych szlaków turystycznych.

Ważnym wydarzeniem w życiu otwockiego Oddziału PTTK, było przyjęcie podczas XIII Walnego Zjazdu w 1996 roku imienia Michała Elwiro Andriollego. Wielkiego artysty, powstańca 1863 r., założyciela kolonii Brzegi nad Świdrem, ilustratora "Pana Tadeusza", krajoznawcy utrwalającego w rysunku piękno naszego kraju.

Realizacja wszystkich wyżej wymienionych przedsięwzięć nie była by możliwa bez pomocy Rady Miasta Otwocka, Urzędu Miejskiego w Otwocku i jego Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. To dzięki tej pomocy uczestnicy wielu imprez turystycznych, organizowanych przez otwocki Oddział PTTK, mogą się poszczycić pięknymi, metalowymi odznakami rajdowymi.

Ważnym osiągnięciem członków Oddziału było opracowanie i wydanie w 2002 roku w Wydawnictwie "Kraj", profesjonalnego przewodnika turystycznego "Otwock i okolice".

Natomiast w 2004 roku został przygotowywany kompleksowy projekt przebiegu turystycznych szlaków rowerowych w okolicach Otwocka o łącznej długości ponad 300 km, których wyznakowanie jest przewidziane na następne lata.

Opracowanie Paweł Ajdacki, aktualizacja 13.02.2008 r.

Budynek otwockiego oddziału PTTK

© PTTK Otwock, created by NESTO